zoutzuur bestendig A300

zoutzuur bestendig A300

A300 COLD FUSION CONCRETE is een variabel toeslagmateriaal voor beton, speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen degradatie door zoutzuur in alle concentraties van .01% tot 57% met weinig tot geen massaverlies.

A300 is verkrijgbaar in vele aangepaste mengsels zoals verticaal boven het hoofd (vo) dat bestaat uit een lichtgewicht, troffelbaar materiaal voor verticale of boven het hoofd aangebrachte toepassingen

Wat is koude fusie beton (CFC®)?

Geopolymer Solutions, LLC (GPS) heeft Cold Fusion Concrete (CFC ®) ontwikkeld. CFC ® is een normaal gewicht en lichtgewicht, enkel droog materiaal beton, voor water mengen. CFC ® is bestand tegen de meeste natuurlijke en door de mens gemaakte reagentia met inbegrip van chloriden, sulfaten, en verschillende concentraties van zuren met inbegrip van zwavelzuur * (.01 tot 98%), zoutzuur (.01 tot 85%), fosforzuur (.01 tot 75%), azijnzuur (.01 tot 80%), en salpeterzuur (.01 tot 75%). CFC voldoet aan de ASTM C1157 Standaard Prestatie Specificatie voor Hydraulisch Cement.

PRODUCT BESCHRIJVING

A300 kan worden gebruikt in toepassingen met laag of hoog slikgehalte voor de bouw van secundaire insluiting, diverse kenmerkende constructies zoals afvoersystemen, funderingen, muren, vlak werk, als metselspecie en elke andere toepassing die typisch is voor Portland Cement. De hier gepubliceerde technische gegevens moeten worden gebruikt als een overzicht van wat onze materialen kunnen doen. Wij mengen aangepaste mengsels en verstrekken alle nodige documentatie om ervoor te zorgen dat u het juiste product voor de juiste klus krijgt.

A320 - Zand Formule Laag Slump Topicalopisch

Maat #8 zeef maximum aggregaat en 1 tot 4-inch slump. Wordt vaak gebruikt voor verticale en horizontale herstellingen, aanvullingen, metselspecie en onderlagen. Onze Topical formules bereiken ongeconsolideerde druksterktes van ongeveer 5.000 tot 9.000 psi.

A330 - Zandformule Hoge Slump

6 tot 10 inch slump. Wordt vaak gebruikt voor horizontale herstellingen, topping en liners, met een druksterkte van 5.000 tot 8.000 psi.

A340 - 3/8-inch aggregaat Gemiddeld inzakken

wordt geproduceerd met een slump van ongeveer 4 tot 6 inch en is geschikt voor secundaire insluiting en structureel beton; het wordt gewoonlijk geleverd in transportwagens voor stortklaar beton, maar wordt ook geleverd in zakken van 55 pond en in Super Sacks. Onze structurele formules bereiken een ongeconsolideerde druksterkte van 7.000 tot 10.000 psi.

A350 - 3/8-inch aggregaat Hoge Slump

wordt geproduceerd met een slump van ongeveer 7 tot 10 inch en is geschikt voor secundaire insluiting en structureel beton; het wordt gewoonlijk geleverd in transportwagens voor stortklaar beton, maar wordt ook geleverd in zakken van 55 pond en in Super Sacks. Onze structurele formules zullen naar verwachting ongeconsolideerde druksterktes bereiken van 7.000 tot 10.000 psi.

VERWACHT KENMERKEN

AANPASBAAR werk- en uithardingstijden, zodat u over de juiste mix beschikt om die reparaties/omlooptijden snel, efficiënt, effectief en LANGSTERMIJN. Het aanvaardbare bereik van de aanbrengtemperatuur moet zo dicht mogelijk bij een maximum van ongeveer 90 graden liggen...hoe hoger de aanbrengtemperatuur of de temperatuur van het substraat, hoe korter de verwerkingstijd.

ALLE VOORDELEN

 • Vezelversterkte (micro) (zandmengsels).
 • Vezelversterkt (micro en macro) (aggregaten van 3/8″ en groter).
 • Kan gekleurd worden.
 • Gebruikt bij dalingen van 1" tot 10".
 • Bestand tegen vries- en dooicycli.
 • Verbetert de bescherming tegen corrosie bij contact met metaal.
 • Groene technologie.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

A300 wordt gebruikt in vrijwel elke pneumatisch of conventioneel geplaatste betontoepassing waar het afgewerkte element zal worden blootgesteld aan zoutzuur of vele andere chemicaliën in zeer warme of zeer koude klimaten.

A300 is een superieure oplossing die wordt gebruikt in de nucleaire, petrochemische, meststof-, mijnbouw-, gieterij-, voedingsmiddelen- en olie- & gasindustrieën, met inbegrip van offshore-boorplatforms, dankzij de chemische weerstand en de volledige weerstand tegen chloride- en sulfaataantasting.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Gewicht - inclusief water, zand en aggregaat

 • Ca. 145 pcf natte dichtheid -3/8" toeslagmengsels.
 • Ca. 136 pcf voor zandmengsels. - Ca. 115
 • Ca. 115 pcf voor verticale bovengrondse mengsels. Verhardingstijd - volledig aanpasbaarVolume opbrengst - 1 kubieke yard, of, 1 kubieke meter

VOORZORGSMAATREGELEN

Evenals bij Portland zijn bij CFC® de doseerprocedures van cruciaal belang. Werknemers moeten worden beschermd tegen het inademen van droge materialen en alle materialen die in contact komen met huid of kleding moeten onmiddellijk worden gereinigd. A300 heeft een pH groter dan Portland in droge toestand. Na batching en in plastische toestand heeft A300 een vergelijkbare pH als Portland.

A300 SPECIFICATIES

De resultaten werden verstrekt door een erkend laboratorium voor technische testen en vertegenwoordigen de typische resultaten van soortgelijke productiematerialen. Hoewel de werkelijke resultaten kunnen afwijken van de hieronder gepresenteerde testresultaten overschrijden deze strenge interne kwaliteitscontrole normen, (beschikbaar op verzoek). Uiteraard zijn alle monsters aan de lucht uitgehard.

Samendrukkend Sterke punten - PSI

3 Uur Custom
24 uur op maat
7 dagen Typisch 4.000 psi
28 dagen douane 5.000 - 9.000 psi

Bond Sterkte - PSI

 • Variabel, afhankelijk van het substraat.
 • Grotere verbindingsmodulus dan PCC wanneer bevestigd aan PCC.

Buiging Sterkte - PSI

7 dagen variabel - afhankelijk van het mengsel - 500 - 800 psi typisch.

28 dagen variabel - afhankelijk van het mengsel - 800 - 1.200 psi typisch.

Splijtspanning Sterkte - PSI

7 dagen variabel - afhankelijk van het mengsel - gemiddeld 600 - 800 psi.

28 dagen Variabel - afhankelijk van het mengsel - 1.000 tot 1.600 typisch.

A300 voldoet aan de bouwvoorschriften voor interactie met conventioneel betonstaal, sterkte, en modulus eigenschappen, maar voldoet niet aan de typische industriële Portland Cement specificaties door de afwezigheid van Portland Cement.

Kostenbesparingen in combinatie met superieure, langdurige kwaliteit is niet alleen een doel, het is inherent aan A300.

SITE PREP

De plaatsingsvereisten zijn voor CFC® niet anders dan voor typische Portland Cement-mengsels. Het plaatsingsgebied moet vochtig zijn, maar er mag geen vrij water aanwezig zijn. De plaatsingsplaats moet schoon zijn en vrij van puin. Bij verlijming op bestaande CFC® of Portland materialen dient het blootgestelde gebied grondig gereinigd te worden, vochtig maar niet nat, en opgeruwd indien mogelijk (maar niet vereist). Bij verlijming op bestaand CFC® of Portland moet het raakvlak worden getrild om een volledig en grondig contact met het nieuwe materiaal te verzekeren. De omgevingstemperatuur mag niet vriezen of hoger zijn dan de kooktemperatuur van water. Verhoogde temperaturen boven 90'F verkorten de verwerkingstijd.

A300 MENGINSTRUCTIES

Ongeveer 80 procent van de ontwerpwatermassa dient samen met het mineraal aggregaat in de RMC-voertuigen te worden geladen. De massa en het volume van het mineraal aggregaat dienen gecorrigeerd te worden op basis van het gemeten vochtgehalte, vergeleken met de ontwerpconditie voor een verzadigd en droog oppervlak (Saturated Surface Dry, SSD). Cold Fusion Concrete materialen worden gemengd tot de ontwerphoeveelheid en gemengd bij lage toerentallen gedurende 2 tot 3 minuten. De laatste watertoevoeging dient te worden gedaan om het slump aan te passen op basis van kwaliteitscontrole tests, en de RMC leveringswagen dient dan naar het project te worden gestuurd.

Voorzichtigheid is geboden voor water toevoegingen!

Ongeveer de helft of minder van het water dat gewoonlijk nodig is om het slump op Portland Cement mengsels te verhogen is nodig voor hetzelfde effect op A300. Verder dient na het eerste mengen geen extra mengen met hoge snelheid plaats te vinden; bij overmatig mengen zal ingesloten lucht in het mengsel worden ontwikkeld. Wanneer de vrachtwagen de fabriek verlaat, moeten ofwel lage snelheidsomwentelingen worden gemaakt of moet de trommel worden gestopt. Wanneer de vrachtwagen op de bouwplaats aankomt, mogen geen hoge snelheidsomwentelingen worden uitgevoerd zoals gebruikelijk is bij Portland. A300 is ontworpen om aggregaat in suspensie te houden, zelfs bij hoge diktes.

A200 TOEPASSING EN AFWERKING

De plaatsingsprocedures zijn zeer vergelijkbaar met die van Portland-mengsels. Met A300 zal geen uittredend water ontstaan. Bijgevolg kan de afwerking versneld worden als de verhogingen en de gladheid bereikt zijn. Er zijn geen uithardingsproducten nodig en A300 kan worden uitgehard in direct zonlicht, de schaduw of bij verhoogde temperaturen. Net als bij Portland-mengsels moeten windstoten worden vermeden en moet A300 gedurende ten minste 48 uur, afhankelijk van de gemiddelde dagtemperatuur, tegen bevriezing worden beschermd. Als een glasachtig afgewerkt oppervlak gewenst is, zal het plaatsen van plastic folie op het oppervlak onmiddellijk na afwerking en in contact met het beton gedurende ongeveer 5 uur dit effect bereiken. A300 kan een blauwachtige kleur krijgen, die vaak gevlekt is tijdens het uitharden. Een deel van deze kleur zal verdwijnen tijdens het langdurige uithardingsproces. Hoewel afwerkingshulpmiddelen niet worden aanbevolen, kunnen zij spaarzaam worden gebruikt. Wij hebben een afwerkingshulpmiddel ontwikkeld onder onze productnaam Fusion Finish. Fusion Finish wordt geleverd in emmers van 5 gallon, of in bakken van 270 gallon. Overmatige toepassing van Fusion Finish zal de hardheid en chemische weerstand van het betonoppervlak verminderen, maar zal de hardheid of chemische weerstand van de onderliggende massa niet beïnvloeden. Er wordt geen aggregaatsegregatie verwacht tot een slump van ongeveer 10 inch. Betonconsolidatie met trilnaalden is zeer vergelijkbaar met Portland-mengsels. Overmatig trillen moet worden vermeden, vooral bij consistenties met een hoog slump-gehalte. Het verplaatsen van beton met trilnaalden moet worden vermeden. Betonsterktetoename kan met A300 worden versneld door warmte toe te passen in de vorm van omgevingstemperatuur, zonlicht, of, toegepaste warmte door vlam of andere middelen.
Verpakking 55lb zakken of Super Sacks

DOWNLOADS

TECHNISCHE DETAILS

zwavelzuur*

.01 naar 98%

zoutzuur

.01 naar 85%

fosforzuur

.01 naar 75%

azijnzuur

.01 naar 80%

salpeter

.01 naar 75%