Galerij

Foto's tonen zuurbestendigheidstesten uitgevoerd op Cold Fusion Beton, met Portland Cement Beton monsters getest in hetzelfde zuur en concentratie. Probeer te raden welke monsters Koud Fusie Beton zijn.