MEER OVER VLIEGAS

EEN BIJPRODUCT VAN STEENKOOLVERBRANDING (CCBP).

Gebruik van vliegas vermindert broeikasgassen

Uit onderzoeksgegevens weten we dat voor elke ton vliegas die in plaats van traditioneel cement wordt gebruikt, er een vermindering is van ongeveer een ton kooldioxide. Om het in perspectief te plaatsen: een ton kooldioxide staat gelijk aan ongeveer twee maanden uitstoot van een auto. Uitgaande van de hoeveelheid cement die in 2013 wereldwijd werd geproduceerd, zou de vervanging van cement een besparing van ongeveer 3,6 miljard ton kooldioxide opleveren.

Andere voordelen van het gebruik van CCBP's

Door vliegas in beton te gebruiken, zijn er geen vrachtwagens en ander materieel meer nodig om vliegas naar een stortplaats af te voeren. Dit vermindert de uitstoot van koolstofdioxide nog verder.

Bij de productie van portlandcement moeten grond, zand, gips en andere materialen worden gewonnen. Door CCBP's in Geopolymeer te gebruiken, hoeven deze natuurlijke hulpbronnen niet meer te worden gedolven.